خدمات

صنعت هوشمند به دو صورت حضوری و غیر حضوری به مشتریان عزیز خدمت رسانی میکند.

روش اول(حضوری)

شما فرم زیر را تکمیل میکنید و در گزینه نوع خدمت حضوری را انتخاب می نمایید. بعد از بررسی در خواست شما توسط کارشناسان صنعت هوشمند متخصص مورد نیاز برای خدمت رسانی در محل اعزام میگردد.

روش دوم(غیر حضوری)

شما فرم زیر را تکمیل میکنید و در گزینه نوع خدمت غیر حضوری را انتخاب می نمایید. بعد از بررسی در خواست شما توسط کارشناسان صنعت هوشمند پست به محل اعزام می شود برای گرفتن وسیله معیوب شما جهت انجام تعمیرات مورد نیاز در کارگاه صنعت هوشمند.

تماس با ما


    "]